Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. Lees hieronder wie wat doet.

Wie besturen de gemeente?

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het gemeentebestuur. De gemeenteraad is het 'algemeen bestuur' en het college van B&W is het 'dagelijks bestuur'.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is de baas van de gemeente en is verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid vast en controleert het college.

Wat doet het college van B&W?

Het college neemt dagelijkse besluiten zoals het verlenen van vergunningen, het onderhouden van wegen, enzovoort en gaat over de uitvoering daarvan.

Wat is het belangrijkste verschil tussen gemeenteraad en college?

  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente. De raadsleden worden elke 4 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen en kunnen niet tussentijds weggestuurd worden.
  • Het college wordt gevormd na onderhandelingen tussen de fracties na de verkiezingen. Wethouders worden niet gekozen door de inwoners maar benoemd door de gemeenteraad. De raad kan wethouders wegsturen en vervangen, onafhankelijk van de gemeenteraadsverkiezingen.
Top