Waarover neem ik contact op met de gemeenteraad?

Hier leest u waarover u wel en niet contact op kunt nemen met de gemeenteraad. Meldingen/klachten over de openbare ruimte kunt u doen via 'meldingen' op de algemene website van de gemeente.

Waarover neem ik contact op met de gemeenteraad?

  • Als u over onderwerpen waarover de gemeenteraad een besluit neemt een mening hebt. De onderwerpen staan in de agenda.
  • Als u bij ambtenaren en/of bij het college van B&W geen gehoor vindt voor uw idee, mening of probleem.

De contactgevens van de raad vindt u op de contactpagina.

Waarover neem ik GEEN contact op met de gemeente raad?

Neem geen contact op met de gemeenteraad over uitvoerende zaken zoals klacht/melding over de openbare ruimte of bezwaar tegen de verlening van een vergunning; daarover gaat het college van B&W.

Top