Kan ik inspreken bij de gemeenteraad?

Ja, de gemeenteraad hoort graag uw mening. Lees hieronder hoe u dat aanpakt.

Heeft inspreken zin?

Ja, inspreken bij de gemeenteraad heeft zin. Hoe eerder de raad van uw mening op de hoogte is, hoe beter zij de verschillende belangen kan afwegen als ze over iets besluit.

Wanneer kan ik inspreken?

 • U moet u 8 uur voor de vergadering aanmelden bij de griffier. Geef hierbij het onderwerp en de datum aan, evenals uw naam en telefoonnummer
 • U kunt inspreken bij verschillende bijeenkomsten van de gemeenteraad

Over welke onderwerpen kan ik inspreken?

U kunt bij alle onderwerpen die op de agenda staan inspreken. Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunt u alleen in de meningsvormende raad inspreken. U kunt maar één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken.

 Over welke onderwerpen kan ik NIET inspreken?

 • U kunt niet inspreken over een besluit van de gemeente als u daarover een bezwaar- en beroepsprocedure of juridische- of klachtenprocedure loopt tussen u en de gemeente.
 • U kunt maar één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken.
 • In de besluitvormende raadsvergadering kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Wat is het beste moment om in te spreken?

U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen.

Hoe kan ik mij voorbereiden op het inspreken?

 • U heeft maximaal 5 minuten spreektijd; maak uw verhaal niet langer
 • Spreek in bij de meningsvormende raad; dat is het beste moment
 • Meld u minimaal 8 uur voor de vergadering aan
 • Stuur uw inspreektekst vooraf per mail naar de griffier of neem kopieën mee
 • Maak een samenvatting in 2 zinnen; is handig als de voorzitter u vraagt af te ronden
 • Loop voor de vergadering langs bij de raadsgriffier; dan weet hij dat u er bent
Top