Hoe neemt de gemeenteraad een besluit?

De gemeenteraad stemt over een besluit tijdens een raadsvergadering. Soms worden er amendementen en moties ingediend. Lees hieronder wat dat zijn.

Hoe worden besluiten genomen?

Het college van B&W bereidt de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Deze voorstellen bespreekt de raad, in Nieuwkoop, eerst in een meningsvormende raad. In deze vergadering kijkt de raad of er voldoende informatie is om in de volgende besluitvormende raadsvergadering over dat voorstel een besluit te nemen.

In de besluitvormende raadsvergadering wordt door de raadsleden 'voor' of 'tegen' het voorstel gestemd. Is de meerderheid 'voor' dan is het voorstel aangenomen. Is de meerderheid 'tegen' dan is het voorstel verworpen.

Wat is een amendement?

Een amendement is een voorstel om het besluit zoals voorgesteld (door het college) te veranderen. Het college bereidt namelijk de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Over een amendement wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor het amendement dan is deze aangenomen en wordt het conceptbesluit dus aangepast. Daarna wordt het (via het amendement) aangepast conceptbesluit in stemming gebracht.

Wat is een motie?

Een motie is een verzoek van een raadslid aan het college om iets te doen of te onderzoeken. Over een motie wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor de motie dan is deze aangenomen. Het college bepaalt zelf of ze de motie wel of niet gaat uitvoeren.

Top