Vooraankondiging Structuurvisie

Dit item is verlopen op 03-07-2009.

Op donderdag 2 juli 2009 is er een extra meningsvormende raad over de Structuurvisie Nieuwkoop 2040 en aanverwante onderwerpen. Deze meningsvormende raad is ter voorbereiding op de besluitvorming in de raad over de Structuurvisie op donderdag 16 juli 2009.

Als u wilt inspreken wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden bij de griffie; telefoon 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken). Bij aanmelding van veel insprekers kan dan eventueel de aanvangstijd van de meningsvormende raad aangepast worden.

 

Er zijn nog geen stukken voor deze vergadering beschikbaar. De gemeenteraad heeft eerder, op 22 januari 2009, wel de concept-structuurvisie vastgesteld. Klik hier om naar de stukken van deze vergadering te gaan.

Top