Verkennende bijeenkomst Energietransitie

Dit item is verlopen op 19-04-2019.

Op donderdagavond 11 april 2019 is er een verkennende bijeenkomst over energietransitie.

De energietransitie omvat vooral energieopwekking en -gebruik. De bijeenkomst is in het gemeentehuis in Nieuwveen en start om 20.00 uur. U bent van harte welkom om mee te luisteren.

Doel van de bijeenkomst is om goed te kijken hoe het nationaal klimaat- en energieakkoord doorwerkt naar / betekent voor de gemeente Nieuwkoop. Zo is iedere regio bijvoorbeeld verplicht om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen, uiterlijk 6 maanden na het vastgestelde nationaal akkoord. In een RES wordt regionaal gekeken wat de energietransitie betekent voor de ruimte. Met andere woorden: wat kunnen we op welke locatie? De centrale vraag deze avond is: Welke koers zet de gemeente Nieuwkoop in en welke rol ziet ze voor zichzelf in dat proces?

Het programma van deze avond:

  • ‘minicollege’ met informatie over de energieopgave voor Nieuwkoop
  • ‘energiebalans opmaken’ aan de hand van resultaten van enquêtes gehouden onder o.a. raads- en collegeleden

Deze avond is bedoeld als voorbereiding op een brede bijeenkomst met stakeholders en inwoners die gepland staat op woensdag 22 mei 2019.

Top