Twee vergaderingen op 17 juni

Dit item is verlopen op 23-06-2010.
Op donderdag 17 juni zijn er twee vergaderingen van de gemeenteraad achter elkaar. Om 20:00 uur begint de extra besluitvormende raadsvergadering en aansluitend daarop de reguliere meningsvormende raad.

Extra Besluitvormende Raadsvergadering op donderdag 17 juni

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

Deze vergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 

Agenda (concept) Extra Besluitvormende Raadsvergadering

1.             Opening

2.             Vaststellen agenda

3.             Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4.             Raadsvoorstellen zienswijzen Verbonden Partijen

5.             Raadsvoorstel Commissie fractievergoeding 2009

6.             Sluiting

 

Wilt u direct naar de agenda en achterliggende stukken van deze vergadering gaan klik dan hier

 

Meningsvormende Raad op donderdag 17 juni 

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 17 juni 2010, aansluitend op de extra besluitvormende raadsvergadering, in de raadszaal in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten

 

Agenda (concept) Meningsvormende Raad

1.      Opening

2.      Vaststellen agenda

3.      Raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer

4.      Raadsvoorstel Tussentijdse wijziging legesverordening 2010

5.      Raadsvoorstel Lidmaatschap Raadslid.nu

6.      Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

7.      Berichten uit B&W

8.      Rondvraag

9.      Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

10.     Sluiting

 

Wilt u direct naar de agenda en achterliggende stukken van deze vergadering gaan klik dan hier.

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Top