Terugblik oriënterende bijeenkomsten van 1 november 2007

Dit item is verlopen op 09-11-2007.
“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. Op 1 november hebben raadsleden in Nieuwveen gesproken over verkeersknelpunten en het beheerplan wegen en tegelijkertijd waren andere raadsleden in De Schakel in Langeraar om te praten met en over jeugd en jongeren.

Verkeer

De raad bepaalt voor veel onderwerpen wat er komende jaren wordt gedaan door de gemeente en hoeveel geld daaraan mag worden uitgegeven. Een actueel onderwerp is het opstellen van een gemeentelijk verkeersplan, waarbij verschillende verkeersknelpunten de nodige aandacht krijgen. De raad laat zich graag door inwoners en andere verkeersgebruikers informeren over de knelpunten die er zijn. Bij deze bijeenkomst wilde de raad ook graag door scholen, ouders, scholieren en andere fietsers geïnformeerd worden over veilige fietsroutes. Tijdens deze bijeenkomst waren alleen enkele bewoners uit de kern Papenveer aanwezig. Zij kregen hierdoor echter wel alle aandacht voor de knelpunten die zij tijdens deze avond en ook tijdens het kernbezoek van 5 september 2007 aangaven.

Wethouder Brouwer heeft aangegeven dat de reactie van het college van B&W op de bij het kernbezoek gestelde vragen op dinsdag 6 november behandeld wordt in de vergadering van het college. Het is te verwachten dat deze reactie aan het eind van deze week naar allen die bij dit kernbezoek betrokken waren wordt gezonden. Ook zijn de vragen en reacties van het college dan terug te vinden op www.nieuwkoop.nl.

 

Een aantal onderwerpen die ter sprake kwamen waren:

o        Verkeersborden kritisch bekijken, de borden mogen geen verkeerd signaal geven

o        Plan Duurzaam Veilig

o        Mogelijkheid onderzoeken om de hoofdverkeersroute een stuk om te leggen (overleg nodig met Provincie om een stukje weg over te dragen)

o        Knelpunten Papenveer

 

Jongeren

De raad bepaalt voor veel onderwerpen wat er komende jaren wordt gedaan door de gemeente en hoeveel geld daaraan mag worden uitgegeven. Een van die onderwerpen gaat over jeugd- en jongeren. Omdat jongeren niet vaak naar de vergaderingen van de raad komen, kwamen de raadsleden naar jongerencentrum De Schakel. Op die manier hoopte de raad in contact te komen met jongeren uit de gemeente. De in de Schakel aanwezige jongeren hebben ook actief mee gediscussieerd. Dit was een nuttige aanvulling op de bijdrage van politie, jongerenwerkers en andere volwassen belangstellenden.
Veel tijd is besteed aan het nut en de noodzaak van het jongerenwerk in Nieuwkoop. Waarbij iedere kern speciale aandachtspunten heeft.

Top