Terugblik eerste jaar 'Tom in de buurt'

Dit item is verlopen op 01-02-2016.

Op donderdagavond 28 januari 2016 organiseert de gemeenteraad van Nieuwkoop om 20.00 uur een oriënterende bijeenkomst met als titel: ‘Terugblik eerste jaar Tom in de buurt. Wat ging goed en wat kan beter?’

Aan ‘Tom in de buurt’, andere zorgaanbieders en de WMO-adviesraad wordt gevraagd te reageren op de vraag: wat ging goed in 2015 en wat kan beter?

‘Tom in de buurt’

Het samenwerkingsverband ‘Tom in de buurt’  organiseert dagbesteding en begeleiding voor volwassenen. Tom in de buurt bestaat uit acht organisaties, namelijk Kwadraad, Participe, Gemiva-SVG groep, Kwintes, ActiVite, WIJdezorg, Ipse de Bruggen en De Binnenvest.

De naam ‘Tom’ staat voor ‘Talent, Ondersteunen en Meedoen’. Tom in de buurt helpt inwoners met en zonder een beperking om hun talent in te zetten. Niet kijken naar wat niet kan, maar kijken naar wat wél kan. Vervolgens zorgen ze voor passende ondersteuning. Soms is dat speciale zorg en begeleiding, andere keren een duwtje in de rug. Het uiteindelijke doel is, dat iedereen op zijn eigen manier mee kan doen in de samenleving.

Oriënterende bijeenkomst

‘Oriënterende bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie? Het is voor ons prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

Top