Terugblik algemene beschouwingen 19 juni 2008

Dit item is verlopen op 04-07-2008.
Donderdagavond 19 juni 2008 heeft de gemeenteraad haar algemene beschouwingen gehouden.

 Alle fracties hebben hun wensen en opvatting over de toekomst van Nieuwkoop aangegeven. Aan het eind van de avond is de perspectiefnota 2009-2012 vastgesteld. Dit document vormt voor het college van B&W de basis om de begroting 2009 voor te bereiden. Aan de perspectiefnota is een wijziging (amendement) toegevoegd: alle woonzorgzones moeten nadrukkelijk beschreven worden. Daarnaast heeft de gemeenteraad wensen (verwoord in moties) aangenomen:

-          In 2009 incidenteel EUR 50.000 extra voor subsidiebeleid (vrijwilligers)

-          In 2009 EUR 70.000 extra voor kadertraining, bevordering sportbeoefening en overig vrijwilligersbeleid

-          Bij het opstellen van de nota sportbeleid onderzoeken waar gemeenschappelijk gebruik van sportvelden mogelijk is en waar groot onderhoud nodig is

-          In 2009 beleid formuleren en aan de raad voorgelegen voor de verwerking van plastic afval

Daarnaast heeft het college van B&W toegezegd (moties overgenomen) om volgend jaar een nota bij de perspectiefnota te voegen met de verschillende mogelijke belastingheffingen waarbij ook expiliciet wordt meegenomen onderzoek naar de hoogte, de grondslag en de reikwijdte van de woonforenzenbelasting.

.
Top