Raadsvergaderingen Landelijk Gebied

Dit item is verlopen op 26-08-2016.

Op 13 oktober en 3 november 2016 wordt het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied besproken in de gemeenteraad.

De agendacommissie heeft besloten dat er twee extra vergaderingen komen die alleen over het bestemmingsplan Landelijk Gebied gaan:

  • 13 oktober een meningsvormende raad en
  • 3 november een besluitvormende raadsvergadering

Dat wijkt dus af van de eerdere planning waarbij besluitvorming vóór de zomer zou plaatsvinden.

Top