Raadsvergaderingen 2019

Dit item is verlopen op 14-01-2019.

De vaste vergaderavond van de gemeenteraad Nieuwkoop blijft ook in 2019 de donderdagavond. Van 24 december tot 7 januari is er 'kerstreces' en zijn er geen raadsvergaderingen ingepland.

In het vergaderschema staan de verschillende soorten vergaderingen ingepland zoals oriënterende bijeenkomsten, meningsvormende raden en besluitvormende raadsvergaderingen. De agendacommissie heeft echter de vrijheid om de vergaderingen anders in te plannen; bijvoorbeeld als er te weinig of te veel agendapunten zijn of de actualiteit daarom vraagt.

U kunt de raadsvergaderingen volgen op de publieke tribune of live meekijken of luisteren via (live)uitzendingen gemeenteraad. U kunt daar ook op een willekeurig tijdstip terugkijken en in de opnamen zoeken op onderwerp en spreker.

Vergader-app

Op de website staan de agenda’s en openbare vergaderstukken van alle meningsvormende raden en besluitvormende raadsvergaderingen. Deze zijn ook via de vergaderapp iBabs-pro beschikbaar. Download gratis de app iBabs-pro en login met: Site: Nieuwkoop, E-mailadres: burger en Wachtwoord: burger

Contact met de raad

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de raadsleden en de fractieassistenten bij de uitvoering van hun raadswerk. Raadslid zijn is geen dagtaak; naast hun  raadswerk hebben de meeste raadsleden gewoon een baan. Wilt u contact met de gemeenteraad dan kunt u dat het beste via de griffie doen. De griffie is te bereiken via het telefoonnummer 0172-521308 of via de mail griffier@nieuwkoop.nl. Schrijft u liever een brief gebruik dan als aanhef van uw brief 'Aan de gemeenteraad van Nieuwkoop’ adres: Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.

Bijeenkomsten begin 2019

De gemeenteraad heeft van 24 december tot 7 januari 'kerstreces'; dit betekent dat in er in deze periode geen raadsvergaderingen zijn ingepland.

Op donderdagavond 10 januari 2019 staat er een oriënterende bijeenkomst gepland over de ontwikkelingen bij de huisartsenposten en de spoedeisende hulp in de regio en de gevolgen daarvan voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop. Iedereen is van harte welkom om mee te praten. 

De eerstvolgende meningsvormende raad staat ingepland op donderdagavond 17 januari 2019; zie 'agenda en vergaderstukken'.

Top