Raadsvergadering op woensdag 4 september

Dit item is verlopen op 20-09-2019.

Dit is een extra besluitvormende raadsvergadering voor het vaststellen en aanbieden van de profielschets burgemeester aan de commissaris van de Koning én het vaststellen van de Verordening Vertrouwenscommissie.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 4 september 2019 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1).

Agenda (concept)

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
  5. Raadsvoorstel Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester van Nieuwkoop
  6. Raadsvoorstel Vaststellen verordening vertrouwenscommissie Nieuwkoop 2019 en benoemen leden en adviseur
  7. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top