Raadsvergadering 16 december

Dit item is verlopen op 30-12-2010.

De besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 16 december 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 2 december. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via deze website beluisteren (via "beluister de raadsvergadering").

Concept agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4. Vaststellen verslagen

5. Ingekomen stukken

6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Hamerstukken

7. Raadsvoorstel Realisatie Onderwijshuisvesting Buytewech-Oost (Rekenkamerrapport)

8. Raadsvoorstel Kleinschalige Zorg Noorden

9. Raadsvoorstel Telecommunicatieverordening 2010

10. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland

11. Raadsvoorstel Regionale subsidies GGZ voorzieningen

12. Raadsvoorstel Bestuurlijke Planning & Controlcyclus 2011

13. Raadsvoorstel Controleprotocol 2010-2013

14. Raadsvoorstel Septembercirculaire 2010Discussiestukken

15. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Westkanaalweg 99-100 (oude locatie Digros);

onder voorbehoud

16. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland

17. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2011

18. Raadsvoorstel Herziene Grondexploitaties

19. Raadsvoorstel Nieuw Programma-indeling

20. Benoeming voorzitter oriënterende bijeenkomst en meningsvormende raad

Overig

21. Vragen-half-uur

22. Mededelingen van het college

23. Sluiting

 

Op vrijdag 10 december wordt de agenda met bijbehorende achterliggende stukken op deze website geplaatst onder.

 

Inspreken

U kunt inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

 

Top