Raadsvergadering 1 maart 2007

Dit item is verlopen op 31-03-2007.

Agenda besluitvormende raad van 1 maart 2007

De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Voor belanghebbenden is er geen mogelijkheid meer om in te spreken over de punten die op de agenda staan.

 

Agenda

  1. Opening
  2. Spreekrecht inwoners (niet geagendeerde onderwerpen)
  3. Vragen-half-uur raadsleden
  4. Vaststellen verslagen
  5. Ingekomen stukken (wijze van afhandeling)
  6. Gedragscode college van burgemeester en wethouders
  7. Rechtspositie griffiemedewerkers
  8. Verordening brandveiligheid
  9. Reglement van orde van de gemeenteraad
  10. Sluiting
Top