Raadsbijeenkomsten op 8 februari 2007

Dit item is verlopen op 03-04-2007.

Op 8 februari 2007 wordt een oriënterende bijeenkomst van de raad gehouden in het gemeentehuis in Nieuwveen. Hierin worden twee onderwerpen besproken. Daarnaast is er ook een  besluitvormende raadsvergadering op deze avond om 22.00 uur. U bent van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen.

 

Wilt u inspreken over de Wet voorkeursrecht gemeenten Noordse Buurt dan kunt u dat doen tijdens de bijeenkomst van 19.30 uur. Om verzekerd te zijn het woord te krijgen kunt u zich tenminste 48 uur voor de vergadering aanmelden bij de griffie: 521309 of p.vanderpoel@nieuwkoop.nl .

De stukken kunt u raadplegen via  "agenda's".

 

Gekozen is om deze twee onderwerpen gelijktijdig te bespreken. Daarnaast is er ook een besluitvormende raadsvergadering om 22.00 uur.

Oriënterende bijeenkomsten van donderdag 8 februari:

 

Van 19.30 - 21.45 uur in de raadszaal Nieuwveen

Onderwerp:

Wet voorkeursrecht gemeenten in Noordse Buurt

Vorm:

Infomeren over achtergrond, noodzaak, termijnen en financiële consequenties.

Doel:

Informerend en meningsvormend. Tevens voorbereidend op besluitvorming om 22.00 uur

Voorzitter:

Tony de Bos

  

Van 20.00 - 21.45 uur in de commissiekamer Nieuwveen

Onderwerp:

Algemene Subsidieverordening Nieuwkoop

Vorm:

Informatieve bijeenkomst voor de raad.

Presentatie van B&W en directeur Rekenkamer

Doel:

Informerend

Voorzitter:

Jaap Aartman

  

Pauze van 21.45 - 22.00 uur

 

Extra besluitvormende raad van 8 februari:

 

Aanvang 22.00 uur in de raadszaal Nieuwveen

 

1. Opening

2. Besluitvorming over bekrachtiging Wet Voorkeursrecht Gemeenten in Noordse Buurt

3. Sluiting

 

Voorzitter: Dick Boogaard

 

Top