Raadsbijeenkomst: Toegang tot de acute zorg

Dit item is verlopen op 22-02-2019.

Deze oriënterende bijeenkomst op 10 januari 2019 gaat over de ontwikkelingen bij de huisartsenposten en de spoedeisende hulp in de regio en de gevolgen daarvan voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop.

De raad praat in deze bijeenkomst met verschillende organisaties uit de acute zorg. Dit is een onderwerp waar de raad geen bevoegdheden heeft maar vanuit zijn rol als volksvertegenwoordiger de situatie van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop onder de aandacht wil brengen.

Raadslid Annette Pietersen heeft zich in dit onderwerp verdiept en presenteert haar bevindingen (zie bijlage). Tijdens deze presentatie kan van gedachten gewisseld worden over de gepresenteerde gegevens en informatie. Iedereen is van harte welkom om bij deze bijeenkomst aan te haken en vragen en/of discussiepunten in te brengen.

De bijeenkomst is op donderdagavond 10 januari 2019 om 20:00 uur en is in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1, Nieuwveen). Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie? Het is voor ons prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

Oriënterende bijeenkomst

‘Oriënterende bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Top