Raadsbijeenkomst over huisvesting arbeidsmigranten

Dit item is verlopen op 17-01-2020.

Op 9 januari 2020 laat de gemeenteraad zich informeren over de verschillende vraagstukken rond de huisvesting van arbeidsmigranten.

De gemeenteraad van Nieuwkoop laat zich via een oriënterende bijeenkomst op 9 januari 2020 informeren over het thema huisvesting van arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten

Als arbeidsmigranten in het nieuws genoemd worden, heeft het vaak een negatieve klank. Dat terwijl arbeidsmigranten in een aantal sectoren onmisbaar zijn. De gemeenteraad wil graag meer informatie verzamelen en inzicht krijgen over bijvoorbeeld het ‘menswaardig bestaan’, ‘integratie’, ‘wervingsbehoefte’, ‘kwaliteit van huisvesting’, bijkomende ‘sociale aspecten’ en de ‘rol van de lokale en regionale overheid’.

In het tweede kwartaal van 2020 wil B&W een beleidskader huisvesting arbeidsmigranten ter vaststelling aan de raad voorleggen. Door de eerdere oriëntatie op dit onderwerp, kan de raad een weloverwogen besluit nemen.

De opzet voor de avond ziet er vooralsnog als volgt uit: Voor alle vraagstukken die bij de huisvesting van arbeidsmigranten horen, nodigt de raad een gast uit die daar een ‘pitch’ van maximaal 5 minuten over kan houden. Daarna volgt er een discussie met alle aanwezigen over dat vraagstuk.

Datum en plaats

Deze bijeenkomst is op donderdag 9 januari 2020 om 20.00 uur in het gemeentehuis (Teylersplein 1, in Nieuwveen).

Voor deze avond worden vertegenwoordigers van andere gemeenten, provincie Zuid-Holland, politie, Arbeidsinspectie, uitzendbureau, LTO, VON, arbeidsmigranten en vakbond uitgenodigd. Op het moment van deze publicatie hebben we nog niet inzichtelijk welke partijen daadwerkelijk aanwezig zullen zijn.

Ook inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie? Het is voor ons prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen door te bellen naar: 0172-521308.

Oriënterende bijeenkomst

‘Oriënterende bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Top