Procedure nieuwe burgemeester

Dit item is verlopen op 26-12-2019.

Voor het burgemeesterschap van Nieuwkoop hebben 26 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland (update 1 oktober)

Burgemeester Frans Buijserd gaat binnenkort met pensioen. Daarom zoekt de gemeente een geschikte opvolger. De extra raadsvergadering van woensdag 4 september 2019 stond in het teken van de vaststelling van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft de profielschets op 4 september 2019 in ontvangst genomen.

De profielschets is tot stand gekomen via een inwonersenquête. De uitkomsten maken onderdeel uit van de profielschets.

De vacature voor een nieuwe burgemeester is op vrijdag 6 september 2019 bekend gemaakt in de Staatscourant. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de commissaris van de Koning, waarna geïnteresseerden kunnen solliciteren. Dit onderdeel van de procedure is niet openbaar, dit is in het belang van de sollicitanten.

Update 1 oktober 2019

Voor het burgemeesterschap van Nieuwkoop hebben 26 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De sollicitanten - 19 mannen en 7 vrouwen - variëren in de leeftijd van 32 tot 62 jaar. Van de 26 sollicitanten hebben 14 ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op de website van de provincie.

De procedure van de benoeming van een nieuwe burgemeester bestaat uit zeven stappen. Stap drie wordt nu doorlopen. Op 17 december 2019 wordt, in een openbare raadsvergadering, bekend gemaakt welke kandidaat aanbevolen wordt (stap 6).

Top