Procedure nieuwe burgemeester

Profielschets nieuwe burgemeester is op 4 september 2019 vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de Koning.

Burgemeester Frans Buijserd gaat binnenkort met pensioen. Daarom zoekt de gemeente een geschikte opvolger. De extra raadsvergadering van woensdag 4 september 2019 stond in het teken van de vaststelling van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft de profielschets officieel in ontvangst genomen.

De profielschets is tot stand gekomen via een inwonersenquête. De uitkomsten maken onderdeel uit van de profielschets.

De vacature voor een nieuwe burgemeester is op vrijdag 6 september 2019 bekend gemaakt in de Staatscourant. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de commissaris van de Koning, waarna geïnteresseerden kunnen solliciteren. Dit onderdeel van de procedure is niet openbaar, dit is in het belang van de sollicitanten.

De procedure van de benoeming van een nieuwe burgemeester bestaat uit zeven stappen. Stap twee is nu afgerond. Op 17 december 2019 wordt, in een openbare raadsvergadering, bekend gemaakt welke kandidaat aanbevolen wordt (stap 6).

Top