Oriënterende bijeenkomsten 1 november 2007

Dit item is verlopen op 02-11-2007.

Op 1 november 2007 wil de raad graag met u spreken over de aanpak van verkeersknelpunten/veilige fietsroutes, jeugd en jongerenwerk en voorzieningen en er is een presentatie over de ontwikkelingen Achterweg te Nieuwkoop.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.  

Verkeer  

De raad bepaalt voor veel onderwerpen wat er komende jaren wordt gedaan door de gemeente en hoeveel geld daaraan mag worden uitgegeven. Een actueel onderwerp is het opstellen van een gemeentelijk verkeersplan, waarbij verschillende verkeersknelpunten de nodige aandacht krijgen. De raad laat zich graag door inwoners en andere verkeersgebruikers informeren over de knelpunten die er zijn. U bent van harte welkom om de bij te praten over problemen op de weg.

 

Bij deze bijeenkomst wil de raad ook graag door scholen, ouders, scholieren en andere fietsers geïnformeerd worden over veilige fietsroutes. Het college is van plan om in het tweede kwartaal van 2008 een notitie aan de raad aan te bieden over verkeersveilige fietsroutes. Vooruitlopend hierop hoort de raad graag uw ervaringen.

 

Tot slot wordt in deze bijeenkomst het concept beheerplan wegen aan de raad gepresenteerd. Het college wil dit ter besluitvorming 20 december aan de raad voorleggen. Het plan wordt bij deze bijeenkomst toegelicht.

 

Als u over deze verkeersonderwerpen uw mening wilt delen met de raad kunt u zich aanmelden via de griffie griffier@nieuwkoop.nl of 0172-521310.

 

Jongeren

De raad bepaalt voor veel onderwerpen wat er komende jaren wordt gedaan door de gemeente en hoeveel geld daaraan mag worden uitgegeven. Een van die onderwerpen gaat over jeugd- en jongeren. Het college van burgemeester en wethouders is een nota jongerenbeleid aan het maken die in de eerste helft van 2008 door de raad wordt bespoken en vastgesteld. In zo'n beleidsnota staat een analyse van de problemen, hoe die opgelost kunnen worden en hoeveel geld daarvoor nodig is. Je kunt dan denken aan vrije tijd, veiligheid, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en wonen. De raad kent de inhoud van deze nota nog niet maar wil voordat de nota al helemaal af is zelf met jongeren praten om zo te weten wat er wel en niet goed gaat in Nieuwkoop. Omdat jongeren niet vaak naar de vergaderingen van de raad komen, komen de raadsleden naar jongerencentrum De Schakel. Op die manier hoopt de raad in contact te komen met jongeren uit de gemeente. Alle jongeren zijn van harte welkom. De jongerenwerkers uit de gemeente en een aantal vrijwilligers zijn die avond ook specifiek uitgenodigd, maar de raad hoopt natuurlijk dat er vooral ook jongeren komen. Kom dus allemaal op donderdag om 20.00 uur naar De Schakel in Langeraar.

Aanmelden kan via de griffie griffier@nieuwkoop.nl of 0172-521310.

 

Top