Nieuwe Rekenkamerdirecteur

Dit item is verlopen op 18-01-2019.

Frank Hordijk is op 15 november 2018 als Rekenkamerdirecteur benoemd door de gemeenteraad.

De Rekenkamer adviseert op verzoek van de gemeenteraad of op eigen initiatief de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen. De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamer wordt in Nieuwkoop, extern ingehuurd en rapporteert aan de gemeenteraad. 

Top