Meningsvormende raden 3 september

Dit item is verlopen op 25-09-2015.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 3 september in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Verkeersveilige fietsroutes gemeente Nieuwkoop
 4. Raadsvoorstel Uitbreiding begraafplaats Nieuwkoop
 5. Raadsvoorstel Parkeerbeleid gemeente Nieuwkoop 2015
 6. Raadsvoorstel Beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019
 7. Brief B&W: Knelpunten Luchtvaart Indelingsbesluit (LIB) en 20 Ke geluidszone
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raden vaststellen
 12. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Regie op regionale samenwerking’
 4. Raadsvoorstel 6e wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv)
 5. Raadsvoorstel Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland
 6. Brief B&W: Aar en Amstel Nieuwkoop
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raden vaststellen
 11. Sluiting

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda en stukken' vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

Top