Meningsvormende raden 28 juni

Dit item is verlopen op 17-07-2018.

Beide vergaderingen starten al om 19:30 uur. Op de agenda's o.a. Paradijsweg 'natte-kant', Buytewech-Noord, Oostkanaalweg 30, De Verwondering - Noordereiland.

Donderdagavond 28 juni 2018 om 19:30 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 19:30 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten transformatie Paradijsweg 'natte-kant'
 4. Raadsvoorstel Vaststelling vlekkenplan en duurzaamheidsambitie gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord (start ná 20:30 uur)*
 5. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 (Ter Aar)
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W en de Raad
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige meningsvormende raden I vaststellen
 10. Sluiting

(*) De meningsvormende raad I start met het onderwerp 'Paradijsweg natte kant'. Maar omdat er ook voor het onderwerp Buytewech-Noord veel belangstelling wordt verwacht zal dit onderwerp in ieder geval niet voor 20.30 uur starten.

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 19:30 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Aanvraag vangnetuitkering 2017
 4. Raadsvoorstel Bestemmingsplan 'De Verwondering – Noordereiland'
 5. Raadsvoorstel Beschikbaarstelling krediet aanleg warmterivier deel Schoterhoek II
 6. Raadsvoorstel Overdracht uitvoering taken en bevoegdheden monumentencommissie aan vereniging ‘Dorp, Stad en Land’, vaststellen Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2018 en vaststellen Verordening op de erfgoedcommissie 2018.
 7. Raadsvoorstel Keuze type rekenkamer en programma van eisen
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W en de Raad
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raden II vaststellen
 12. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken of -luisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top