Meningsvormende raden 27 juni

Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Op de agenda o.a. ruimtelijk plan Dorpsplein Noorden, bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c, nota ruimtelijk beleid en evaluatie actieprogramma duurzaamheid.

Donderdagavond 27 juni 2019 om 20.00 uur zijn er in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. * Omdat op 20 juni niet alle gespreksonderwerpen aan bod zijn gekomen is bij de MR II een agendapunt 3 ingevoegd. 

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Ruimtelijk plan Dorpsplein Noorden
 4. Raadsvoorstel Niet vaststellen bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c
 5. Nota ruimtelijk beleid (afwijken van het bestemmingsplan, bouwinitiatieven en (pré-) mantelzorg)
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W en de Raad
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 10. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Resterende gespreksonderwerpen vanuit MR I van 20 juni 2019*
 4. Raadsvoorstel Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2019
 5. Raadsvoorstel Evaluatie Actieprogramma Duurzaamheid 2016-2018
 6. Raadsvoorstel Aanpassing in mandatering Wet op het primair onderwijs
 7. Raadsvoorstel Aankoop van de ondergrond van de basisschool De Meent te Woerdense Verlaat
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W en de Raad
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 12. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken of -luisteren

U kunt de vergaderingen volgen op de publieke tribune of live meekijken of -luisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.

Top