Meningsvormende raadsvergadering 12 april

Dit item is verlopen op 13-04-2007.

De meningsvormende raad is een raadsvergadering waar de raad nog geen besluiten neemt. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden bij de griffie 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken), tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering.

 

De vergadering wordt gehouden op 12 april 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 

Agenda

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Raadsvoorstel over naamgeving gemeente Nieuwkoop

4. Raadsvoorstel keuze lokale omroep 

5. Raadsvoorstel intrekking resterende welstandsnota's Ter Aar en Liemeer

6. Raadsvoorstel om een dienstverleningscontract Leerplicht met Alphen a/d Rijn aan te gaan
7. Raadsvoorstel over de besteding van financiële middelen Onderwijsachterstandenbeleid
8. Raadsvoorstel algemene subsidieverordening Nieuwkoop
9. Raadsvoorstel parkeren grote voertuigen
10. Onttrekken aan openbaar verkeer van een deel van de Neutronenweg in Nieuwkoop

11. Berichten van het college van B&W
12. Sluiting

 

 

Top