Meningsvormende raad op 6 november 2014

Dit item is verlopen op 17-11-2014.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 6 november 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen één meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.  Besluitvorming vindt (onder voorbehoud van behandeling in de meningsvormende raad) plaatst in de besluitvormende raadsvergadering van 13 november 2014.

Agenda (concept) MR I

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening en verordening speelautomaten 
  4. Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet huisvesting Ashram college Nieuwkoop
  5. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
  6. Berichten uit B&W
  7. Rondvraag
  8. Actielijst vorige meningsvormende raden vaststellen
  9. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Als er meer dan zes insprekers zijn dan wordt uw spreektijd korter omdat er in totaal een half uur is gereserveerd voor alle insprekers samen. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda en stukken' vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raad. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

Top