Meningsvormende raad op 3 oktober 2013

Dit item is verlopen op 21-10-2013.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 3 oktober 2013 om 20.00 uur één meningsvormende raad  in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergadering  worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20:00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Jonge Zevenhovenseweg 3
 4. Raadsvoorstel 3e Wijziging Algemene plaatselijke verorordening (Apv)
 5. Raadsvoorstel  Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing
 6. Raadsvoorstel Toetreding gemeente Noordwijk en 7e wijziging ODWH
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige Meningsvormende Raden vaststellen
 11. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken. U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken bij “agenda en stukken”; klik hier. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad. Dit kon altijd al achteraf maar nu ook live via www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad en dan “beluister de raadsvergadering”.

Top