Meningsvormende raad op 14 februari 2019

Dit item is verlopen op 15-03-2019.

Op de agenda o.a. bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden, inrichtingsverzoek Nieuw Amstel Oost, wijzigingen in de Apv, aanpassing van de tarieventabel leges 2019. 

Donderdagavond 14 februari 2019 om 20.00 uur is er in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) één meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Hervaststelling bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden
 4. Principeverzoek bedrijfsontwikkeling Hoogendoorn Stephanotis op Nieuw Amstel Oost
 5. Raadsvoorstel Overdracht Asbesttaken
 6. Raadsvoorstel Zienswijze kadernota 2020 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
 7. Raadsvoorstel Vaststellen 8e Verordening tot wijziging van de ‘Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012’ (Apv)
 8. Raadsvoorstel Aanpassing tarieventabel leges 2019
 9. Raadsvoorstel Toetreding werkgeversvereniging Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling
 10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W en de Raad
 12. Rondvraag
 13. Actielijst vorige meningsvormende raad I en II vaststellen
 14. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top