Meningsvormende Raad 27 oktober

Dit item is verlopen op 06-11-2011.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 27 oktober 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Aanpak afmeren bootjes
 4. Raadsvoorstel Aanpassing spelregels dakkapellen
 5. Raadsvoorstel Notitie Burgerparticipatie Nieuwkoop
 6. Raadsvoorstel Tweede tussentijdse rapportage 2011
 7. Raadsvoorstel Programmabegroting 2012-2015
 8. Snippergroenbeleid
 9. Omgang raadslid/raadsfractie met externe contacten
 10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W
 12. Rondvraag
 13. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 14. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Onder “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van 27 oktober te gaan.

 

Top