Meningsvormende Raad 13 maart 2008

Dit item is verlopen op 14-03-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 13 maart 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

 

Agenda

1         Opening

2         Vaststellen agenda

3         Berichten uit B&W

4         Raadsvoorstel Rekenkamerrapport “Afhandeling Brieven”

5         Werkwijze van de raad

6         Beginbalans 2007 Nieuwkoop

7         Raadsvoorstel Ombuigingsoperatie

8         Raadsvoorstel Grondexploitaties Hazeweg II en Schoterhoek II

9         Uitvoeringsplan Integraal Handhaven 2008

10     Actielijst vorige meningsvormende raad

11     Rondvraag

12     Sluiting

 

Top