Hoorzittingen bestemmingsplannen

Dit item is verlopen op 31-05-2013.

Afgelopen maanden heeft een aantal ontwerpbestemmingsplannen ter inzage gelegen waarop belanghebbenden hun zienswijzen konden indienen. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om direct na de formele ter inzage periode van zes weken een hoorzitting te houden. Doel van deze hoorzittingen was dat indieners van zienswijzen hun verhaal ook aan een aantal raadsleden konden vertellen.

In totaal hebben er over 8 bestemmingsplannen hoorzittingen plaats gevonden. In totaal zijn er circa 470 zienswijzen ingediend over deze bestemmingsplannen. Zo’n 155 mensen hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun zienswijze toe te lichten in een hoorzitting.

Na de hoorzittingen worden de reacties op de zienswijzen binnen de gemeentelijke organisatie voorbereid en uitgewerkt. Deze reactie komt in de zogenaamde “Nota van zienswijzen” en wordt behandeld door het college van B&W. Daarna komt het bestemmingsplan met de nota van zienswijzen in de gemeenteraad.

De komende maanden staan dus diverse bestemmingsplannen op de agenda van de gemeenteraad. U kunt de agenda van de raad inzien onder "agenda en stukken".

 

Top