Hoorzitting ontwerpbestemmingsplan Nieuwveenseweg 29a

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 26 mei een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Nieuwveenseweg 29a.

Het ontwerpbestemmingsplan Nieuwveenseweg 29a heeft tot en met woensdag 6 mei 2020 ter inzage gelegen en tot dan konden belanghebbenden zienswijzen indienen. De mensen die dat hebben gedaan worden door de gemeenteraad uitgenodigd om hun zienswijze toe te lichten in een online hoorzitting.

Hoorzitting op 26 mei 2020

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om na de formele ter inzage periode een hoorzitting te houden. Doel van deze hoorzitting is dat raadsleden het verhaal bij de schriftelijk ingediende zienswijzen horen. De hoorzitting is niet bedoeld om extra zienswijzen in te dienen, over het onderwerp te discussiëren of om eventuele vragen te beantwoorden.

Aanmelden hoorzitting

De hoorzitting is op dinsdag 26 mei 2020 en begint om 20.00 uur en zal online via Microsoft Teams worden gehouden. Aanmelden kan tot uiterlijk 26 mei vóór 09.00 uur. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, met daarbij uw mailadres, naam, adres en telefoonnummer.

De hoorzitting wordt live uitgezonden op deze website via (Live) uitzendingen en is op deze plek ook later terug te zien.

Verdere proces bestemmingsplan

De inhoudelijke behandeling van de zienswijzen vindt later plaats. Na 26 mei 2020 worden de reacties op de zienswijzen binnen de gemeentelijke organisatie verder voorbereid en uitgewerkt. Deze concept reactie komt in de zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’ en wordt behandeld door het college van B&W. Daarna komt het bestemmingsplan met de concept reactie op de ingediende zienswijzen in de gemeenteraad.

Wij verwachten dat het bestemmingsplan in de meningsvormende raad van 25 juni 2020 en de besluitvormende raadsvergadering van 9 juli 2020 wordt behandeld.

Top