Hoorzitting bestemmingsplannen Hoekse Aarkade

Dit item is verlopen op 09-07-2008.

Op 8 juli om 19.30 uur houdt de commissie hoorzitting bestemmingsplannen Gezoneerd Bedrijventerrein Hoekse Aarkade en Geluidszone Hoekse Aarkade 2008 een hoorzitting. Bij actualisatie of herziening van bestemmingsplannen kunnen mensen zienswijzen indienen. Indieners van zienswijzen krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze in een hoorzitting aan raadsleden toe te lichten; deze mensen zijn op de hoogte gesteld en uitgenodigd. De hoorzitting is in het gemeentehuis te Nieuwveen.

 

Top