Herbenoeming burgemeester

Dit item is verlopen op 16-05-2013.

Eind 2013 wordt bepaald of Frans Buijserd wordt herbenoemd als burgemeester van Nieuwkoop. Voor deze herbenoeming is een vertrouwenscommissie bestaande uit acht Nieuwkoopse raadsleden (de fractievoorzitters) in het leven geroepen.

Proces herbenoeming

Een burgemeestersbenoeming is voor 6 jaar. Een burgemeester kan daarna opnieuw worden benoemd. De herbenoemingprocedure is:

  • 8 maanden voordat de ambtstermijn afloopt, is er een gesprek tussen de commissaris van de Koningin en de burgemeester;
  • De gemeenteraad stelt een vertrouwenscommissie samen die met de burgemeester spreekt;
  • De gemeenteraad bespreekt het verslag van de vertrouwenscommissie over de burgemeester;
  • De gemeenteraad stuurt een aanbeveling naar de commissaris van de Koningin
  • De commissaris adviseert de minister van BZK over de aanbeveling van de gemeenteraad
  • De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Hare Majesteit de Koningin.

Actualisatie profielschets

De vertrouwenscommissie grijpt dit moment aan om de gemeenteraad voor te stellen de profielschets burgemeester uit 2007 te actualiseren. De huidige burgemeester van Nieuwkoop is op basis van deze profielschets geselecteerd en vervolgens was dit profiel jaarlijks het belangrijkste toetsingskader bij het voortgangsgesprek met de gemeenteraad. Nu, 6 jaar later, is deze mede gezien de ontwikkelingen die de gemeente heeft doorgemaakt toe aan vernieuwing.

Deze profielschets is dus niet bedoeld voor de werving en selectie van een nieuwe burgemeester, maar voor de beoordelingsgesprekken met de huidige burgemeester. Het raadsvoorstel Actualisatie profielschets wordt op 25 april besproken.

 

Top