Geen MR op 18 maart

Dit item is verlopen op 22-03-2010.
Meningsvormende raad 18 maart vervalt. Vorige week is op deze website en in het Witte Weekblad de agenda voor de meningsvormende raad van 18 maart gepubliceerd. Deze vergadering gaat niet door.
De raadsvoorstellen die op de agenda staan gaan rechtstreeks naar de besluitvormende raadsvergadering van 1 april, waarbij dan extra ruimte voor meningsvorming wordt geboden. Op de agenda van 18 maart staan ook twee agendapunten die geen raadsvoorstel zijn. Dit betreft de wijngaardcamping Naescas en de Woonvisie. Het agendapunt over de wijngaardcamping Naescas wordt doorgeschoven naar de meningsvormende raad van 15 april. Voor het agendapunt Woonvisie organiseert het college van B&W een extra avond voor de raad waarbij gesproken wordt over de resultaten van het vooronderzoek.
Top