Frans Buijserd voorgedragen als nieuwe burgemeester

Dit item is verlopen op 24-10-2007.

De gemeenteraad heeft op donderdag 11 oktober besloten om de heer F. (Frans) Buijserd uit Wijk en Aalburg voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. Hij is als eerste naar voren gekomen uit een groep van 27 sollicitanten.

Frans Buijserd is 55 jaar oud en lid van het CDA. Op dit moment is de heer Buijserd nog burgemeester van de gemeente Aalburg en daarvoor is hij onder andere wethouder in de gemeente Apeldoorn geweest. Als hij benoemd wordt zal hij waarnemend burgemeester Dick Boogaard opvolgen. Het is nog niet bekend wanneer de ambtsketen van drager wisselt.

 

De nieuwe burgemeester wordt door de Kroon benoemd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert deze benoeming uit. Het ligt in de lijn der verwachting dat zij de voordracht van de gemeenteraad zal volgen. De commissaris van de Koningin heeft aangegeven aan te dringen op een benoeming in december. Het exacte moment is afhankelijk van de aanlevering van stukken vanuit de gemeente, de agenda van de minister en de beschikbaarheid van de kandidaat.

Top