Financiële stukken aangeboden aan de raad

Het college van B&W heeft de ‘financiële stukken’ (jaarstukken 2019, voorjaarsnota 2020 en uitgangspunten voor de begroting 2021) aan de gemeenteraad aangeboden.

De raadsleden dienen de komende periode zogenaamde ‘technische’ vragen (vragen naar feiten of verduidelijkingsvragen) in. De antwoorden op deze vragen bespreekt de raad donderdagavond 4 juni tijdens de thema-avond Financiën & Algemeen. Ook geeft de accountant dan een toelichting op zijn bevindingen.

Op dit moment is nog niet duidelijk of deze vergadering digitaal is of in het gemeentehuis.

Op dinsdagavond 16 juni en donderdagavond 18 juni 2020 bespreekt de raad, in een meningsvormende raad, deze financiële stukken. De raad neemt 2 juli 2020 een besluit over deze stukken.

Financiële stukken inzien

Weten waaraan de gemeente geld uitgeeft? Kijk dan naar de bijlagen hieronder daar vindt u de stukken in pdf-format. De jaarstukken 2019 zijn ook online te lezen; in die versie kunt u makkelijker zoeken en doorklikken.

Top