Extra menningsvormende raad op 28 april

Dit item is verlopen op 02-05-2009.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op dinsdag 28 april om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra meningsvormende raad. Deze vergadering gaat met name over de Regionale Strategische Agenda. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Agenda (concept)

1.   Opening

2.    Vaststellen agenda

3.    Behandeling Regionale Strategische Agenda

4.    Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

5.    Berichten uit B&W

6.    Rondvraag

7.    Sluiting

 

Toelichting

Deze vergadering gaat met name over de Regionale Strategische Agenda hieronder een korte toelichting.

 

De Rijnstreekgemeenten (Rijnwoude, Alphen aan den Rijn, Kaag en Braasem en Nieuwkoop) werken al lange tijd samen in het Rijnstreekberaad. De afgelopen jaren zijn diverse oriënterende onderzoeken uitgevoerd naar het samengaan van het Rijnstreekberaad met een ander samenwerkingsverband. Door voortschrijdend inzicht is het besef gegroeid dat aansluiting bij Holland Rijnland de meeste kansen biedt voor het behartigen van de Rijnstreekbelangen.

 

Er is afgesproken 13 mei een raadsconferentie te houden waarin de vier gemeenteraden de strategische agenda kunnen bespreken. Vaststelling van de strategische agenda vindt vervolgens plaats in de afzonderlijke gemeenteraden. Deze meningsvormende raad op 28 april is ter voorbereiding op de raadsconferentie. Na de raadsconferentie komt deze strategische agenda dus nog aan de orde in de gemeenteraad van Nieuwkoop voor de uiteindelijke besluitvorming daarover. De besluitvormende vergadering vindt plaats op 28 mei.

 

De inhoudelijk onderwerpen van de regionale strategische agenda:

  • Een integraal strategisch Groene Hartbeleid
  • De ecologische en toeristisch-recreatieve waarde van het plassengebied
  • De Oude Rijnzone
  • De Greenports Boskoop en Aalsmeer
  • De verbetering van mobiliteit en bereikbaarheid

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat op deze website onder “politiek en bestuur”. Onder “agenda” vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkel in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

Klik hier als u direct naar de agenda van 28 april wilt gaan.

 

 

Top