Een duurzaam dorp: wat doe je eraan?!

Dit item is verlopen op 06-06-2019.

Op woensdagavond 22 mei 2019 is de bijeenkomst 'Een duurzaam dorp; wat doe je eraan?!' waarbij de gemeenteraad en het college van B&W in gesprek gaan met inwoners en ondernemers over een duurzame gemeente.

Welke rol is weggelegd voor de inwoners en wat verwachten zij van de gemeente als het gaat om duurzaamheid en energietransitie? Wat maakt Nieuwkoop ‘duurzaam’? Wat kun je zelf doen en wat verwacht je van de gemeente?

Tijdens de bijeenkomst wordt bijvoorbeeld gevraagd te reageren op vragen en stellingen via je smartphone of tablet. Neem deze mee! Als je deze niet hebt: geen probleem: er is ook gelegenheid om mondeling te reageren. Het wordt een leuk en interactief programma, we praten je bij en rekenen op een actieve bijdrage van jou. Het gaat erom dat we samen verkennen wat we kunnen doen.

Meningen verschillen

Sommige deskundigen beweren dat we er niets aan kunnen doen omdat het klimaat altijd al verandert en dat het effect van de voorgestelde investeringen uit het ontwerp klimaatakkoord heel erg klein is tegen heel hoge kosten. Anderen stellen juist dat door menselijk gedrag de effecten worden versterkt. Er zijn mensen die best wel willen verduurzamen, maar niet zo goed weten hoe ze dat moeten doen of het niet kunnen betalen. Weer anderen kijken de kat uit de boom en doen voorlopig niets. Kortom: zoveel mensen, zoveel meningen. Hierover kun je over redetwisten, maar je kan er ook met elkaar over praten en kijken of en wat je eraan kunt doen. De gemeente wil dat iedereen zich (nog) meer bewust wordt. Er zijn nu eenmaal wel een aantal effecten van de klimaatverandering die op ons afkomen. Laten we in gesprek gaan om te kijken hoe we dat met elkaar kunnen aanpakken.

Woensdagavond 22 mei – Hoeve Rijlaarsdam, (Nieuwveenseweg 59, Nieuwkoop)
Start bijeenkomst: 19.30 uur (aanvang: 19.00 uur )
Aanmelden kan via: www.nieuwkoop.nl/duurzaamdorp  

Het hele artikel met daarin het programma kunt u lezen op de website van de gemeente.

Top