Debat 'ontwikkelingen Ter Aar, detailhandel in beweging'

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

Op donderdag 17 januari 2019 was er een interpellatiedebat over 'Ter Aar, detailhandel in beweging' in een extra raadsvergadering. Onder dit artikel staan de concept-besluitenlijst en de ingediende moties van deze vergadering opgenomen.

De eerder geplande meningsvormende raad begint daarom niet om 20.00 maar aansluitend op deze extra besluitvormende raadsvergadering.

Agenda (concept)

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
  5. Interpellatiedebat 'ontwikkelingen Ter Aar, detailhandel in beweging' *
  6. Sluiting

(*) Interpellatiedebat 'ontwikkelingen Ter Aar, detailhandel in beweging'

Raadsleden van alle zes de raadsfracties hebben verzocht om in een openbaar debat te spreken over dit onderwerp. Dit wordt gedaan in de vorm van een ‘interpellatie’ omdat er geen raadsvoorstel of iets dergelijks is en omdat de raad wel noodzaak ziet voor snelle bespreking van het onderwerp.

De voorzitter heeft op grond van reglement van orde art 18 lid 2 ingestemd met het verzoek en daarom een extra besluitvormende raadsvergadering ingepland op 17 januari. Al hoewel dit in de vorm van een ‘besluitvormende’ raadsvergadering is zullen er geen ‘besluiten’ worden genomen dit omdat er geen raadsvoorstel en/of -besluit voorligt. De raad kan tijdens deze vergadering eventueel wel een motie, dit is een verzoek aan het college van B&W, aannemen.

Inzien vergaderstukken

De agenda en eventuele achterliggende stukken staan onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken  via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top