College van B&W - Reactie op brief kernbezoek Noordeinde

Dit item is verlopen op 06-11-2008.
Bijgevoegd vindt u het antwoord van het college op de brief die de gemeenteraad van Nieuwkoop aan het college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd over het bezoek aan de kern Noordeinde op 4 september 2008.
Top