Bijeenkomst Sociaal Domein 20 oktober 2016

Dit item is verlopen op 28-10-2016.

De directeur van de Rekenkamer licht zijn onderzoek over het sociale domein toe en externe experts geven op een inspirerende wijze hun visie.

Het onderzoek van de Rekenkamer Nieuwkoop naar de drie decentralisaties in het sociale domein is afgerond.  De Rekenkamer is er van overtuigd dat dit onderzoek een bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van samenwerking tussen de partners in het sociale domein. Een samenwerking die zich laat typeren als een complexe netwerkorganisatie met een enorme diversiteit aan partners.

Tijdens deze oriĆ«nterende bijeenkomst licht de directeur van de Rekenkamer het rapport toe. Ook zullen externe experts op een inspirerende wijze hun visie geven. Het is ook belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan wat de rol van de gemeente is en dat concreet te vertalen naar wat dat betekent voor de rol van de raad en het college. De gemeente is immers een van de vele actoren in het samenwerkingsnetwerk. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de rollen van de raad en die van andere betrokkenen in het zorgdomein uit het veld in samenhang  met elkaar? Staat het klassieke beeld van deze rollen nog overeind, of gaat er iets veranderen?

U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst, op 20 oktober om 20.00 uur, in het gemeentehuis in Nieuwveen. Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie? Het is voor ons prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308. Het rekenkamerrapport staat hieronder.

Top