Besluitvormende raadsvergadering 25 april 2013

Dit item is verlopen op 06-05-2013.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 25 april 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 11 april.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Actualisatie Programma's Dienstverlening en Informatievoorziening
 8. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan De Verwondering
 9. Raadsvoorstel Stedenbouwkundig kader Ter Aar West
 10. Raadsvoorstel Actualisering profielschets burgemeester
 11. Raadsvoorstel Actualisatie Grondexploitaties
 12. Vragen-half-uur
 13. Mededelingen van het college
 14. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. In de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen ligt dan ook een vergaderset ter inzage. Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van deze vergadering te gaan.

Meeluisteren

Vanaf nu kunt u thuis meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad. Dit kon altijd al achteraf maar nu dus ook live via “beluister de raadsvergadering”.

Top