Besluitvormende raadsvergadering 24 maart 2016

Dit item is verlopen op 31-03-2016.

Donderdagavond 24 maart om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen besluitvormende raadsvergadering met o.a. duurzaam energiesysteem Aarweide en herbevestiging woonbeleid.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Realisatie duurzaam energiesysteem zwembad Aarweide
 8. Raadsvoorstel Herbevestiging woonbeleid
 9. Raadsvoorstel Benoeming Regiocommissie
 10. Raadsvoorstel Opheffen gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden en aansluiten bij Erfgoed Leiden en omstreken*
 11. Raadsvoorstel Doorontwikkeling papierloos vergaderen*
 12. Raadsvoorstel Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol*
 13. Raadsvoorstel Conceptprogramma 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg*
 14. Decembercirculaire gemeentefonds 2015*
 15. Vragen half uur
 16. Mededelingen van het college van B&W
 17. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

Besluitvormende raadsvergadering

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 24 maart om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 10 maart al meningsvormend gesproken.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder 'agenda & vergaderstukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via 'beluister de raadsvergadering'.

Top