Besluitvormende raadsvergadering 16 oktober 2008

Dit item is verlopen op 17-10-2008.

Tijdens deze extra besluitvormende raadsvergadering bespreekt de raad de inhoud van de zienswijze van de gemeente Nieuwkoop op de ontwerpaanwijzing tot Natura 2000-gebied van de Nieuwkoopse Plassen en De Haeck.

 

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op 16 oktober 2008 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda(concept)

  1. Opening
  2.  Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Zienswijze ontwerpaanwijzing Natura 2000-gebied
  5. Sluiting
Top