Ashram bezoekt gemeenteraad

Dit item is verlopen op 09-05-2013.

Op vrijdagmiddag 19 april bezochten 14 leerlingen van het Ashramcollege de gemeenteraad.

De burgemeester verwelkomde ze in de raadszaal. De leerlingen kregen uitleg over wat de gemeente allemaal doet. Daarna speelden ze een raadsvergadering na waarbij ze hulp kregen van drie echte raadsleden: Janine Wahl, Paul Platen en Jaap Aartman.

Het onderwerp was de invoering van de landelijke Drank- en Horecawet in Nieuwkoop; wat moet en mag je als gemeente allemaal regelen. De leerlingen leefden zich erg goed in in hun rol als raadslid en er ontstond een serieuze discussie met soms verrassende argumenten. Er werden amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) ingediend waarover werd gestemd. Leerlingen, leerkrachten en raadsleden vonden het een geslaagde middag.

Top