Nieuws uit de raad

 • Besluitvormende raadsvergadering 28 mei

  Op de agenda o.a. Rekenkameronderzoek Subsidiebeleid, Centrumlocatie Nieuwveen, Beleidskader Duurzaamheid, Herontwikkeling Tochtpad Noordeinde en Regionale Energiestrategie.

 • Hoorzitting ontwerpbestemmingsplan Nieuwveenseweg 29a

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 26 mei een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Nieuwveenseweg 29a.

 • Financiële stukken aangeboden aan de raad

  Het college van B&W heeft de ‘financiële stukken’ (jaarstukken 2019, voorjaarsnota 2020 en uitgangspunten voor de begroting 2021) aan de gemeenteraad aangeboden.

 • Meningsvormende raad 14 mei

  Deze vergadering is geschorst en wordt vervolgd op maandagavond 18 mei om 20:00 uur. De nog te bespreken agendapunten zijn: (5) Bovenwijkse voorzieningen Driekoppenland en agendapunten 7 t/m 15. 

Archief
Top