Moties

Via een motie kan een raadslid of een groep raadsleden een voorstel doen voor een uitspraak door de raad over een onderwerp. In een motie wordt een oordeel, opdracht, wens of verzoek uitgesproken. Een aangenomen motie is dus een uitspraak van de raad en schept geen juridische verplichtingen voor het college van B&W.

Archief
Top