Verkeerssituatie Voorweg Noorden (schriftelijke vraag nr. 2007-06)

Het college van B&W heeft de schriftelijke vragen 2007 nr. 6 van de heer Smit (CDA) over de verkeerssituatie Voorweg Noorden beantwoord op dinsdag 13 maart 2007.  

 

De schriftelijke vragen en de reactie van B&W vindt u hierbij gevoegd.

Top