Verkeerssituatie Kollenbrug (schriftelijke vraag nr. 2007-04)

Het college van B&W heeft de schriftelijke vragen 2007 nr. 4 van de heer Smit (CDA) over de verkeerssituatie rondom de Kollenbrug in Woerdens Verlaat beantwoord op woensdag 7 maart 2007.  

 

De schriftelijke vragen en de reactie van B&W vindt u hierbij gevoegd inclusief de twee in het antwoord genoemde bijlagen.

 

 

Top